Petr Mistoler, ambulantní psychiatr z Mladé Boleslavi.

středa 17. června 2015

Nový stacionář pro seniory v Klecanech

Z dnešní pošty:

"Denní stacionář je určen pro seniory s Alzheimerovu nemocí a seniory s jinými typy demence, kteří jsou mobilní a částečně soběstační. Naším posláním je aktivizační činnost seniorů, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a s vrstevníky."

Více informací v materiálu v pdf